สูตรทำปุ๋ยน้ำมหัศจรรย์ “จุลิทรีย์หน่อกล้วย” ฉีดพ่น 7 วันเห็นผล

loading...
แนะนำวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ สูตรหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย (สูตรหัวเชื้อ) สำหรับฉีดพ่นพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้พืช ปรับปรุงบำรุงดิน และบำบัดน้ำเสียได้อีกด้วย

ชมคลิป

ที่มา:Sivakorn Channel