น้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ สูตรขึ้เกียจ เร่งการเจริญงอกงาม

loading...
การทำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพแบบง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ก็สามารถทำได้ ไมยุ่งยากในการหาวัสดุหมัก จึงเรียกว่า "สูตรขี้เกียจ" เพื่อเร่งการเจริญงอกงามในพืชทุกชนิด และเป็นการประหยัดต้นทุนในการผลิต เรียกว่าการทำการเกษตรยั่งยืนแบบพึ่งพาตนเอง

ชมคลิป

ที่มา: Maryo Roi-Et