ปลูกผักหวาน!! ความลับที่เขาไม่ยอมบอกกันง่าย ๆ

loading...
เผยสูตรการปลูกผักหวานป่า...โดยอิงธรรมชาติที่พึ่งพาอาศัยกัน..... .... โดยไม่ต้องใช้สิ่งแปลกปลอมหรือสารเคมีไดๆ..... มาเร่งเพื่อให้การเจริญเติบโต....ผิดเพื้ยนไปจากธรรมมชาติเดิมของผักวาน.....ทำให้ได้ผักหวานป่าแท้ๆ


ที่มา: TheSa