ปูนขาวป้องกันและรักษาโรคโคนเน่ารากเน่า

loading...
อธิบายถึงเรื่องการนำเอาปูนขาวมาใช้ในการป้องกันและรักษาโรคโคนเน่า รากเน่า แบบง่ายๆ

ชมคลิป


ที่มา: ที่มา: kampon niemsiri