สุดง่ายการขยายพันธุ์มะเขือพวง ไม่ต้องเพาะเมล็ด ไม่ต้องตอนกิ่ง ไม่ต้องทาบกิ่ง มาทำปักชำแบบควบแน่นกัน

loading...

สุดง่ายการขยายพันธุ์มะเขือพวง ไม่ต้องเพาะเมล็ด ไม่ต้องตอนกิ่ง ไม่ต้องทาบกิ่ง มาทำปักชำแบบควบแน่นกัน

ชมคลิป

Credit: ปกรณ์ บัวแย้ม