ไม่มีขุยมะพร้าว ก็ใช้ดินและทราย ตอนกิ่งมะนาวได้

loading...
ไม่มีขุยมะพร้าว ก็ใช้ดินและทราย ตอนกิ่งมะนาวได้

ชมคลิป

ที่มา: kampon niemsiri