การทำเกษตร 1 ไร่ เก็บกินเก็บขายได้ทั้งปี

loading...

การเกษตรนั้นหากเราตั้งใจและมีอุดมการณ์ที่จะทำกันจริงๆ ก็สามารถที่จะหาแนวทางที่เหมาะกับสถานการณ์ของตัวเราได้  และที่สำคัญต้องค้นคว้าหาความรู้ที่เกี่ยวกับการเกษตรในแนวที่ถูกต้องนั้นๆ ด้วย นำความรู้ดังกล่าวมาปฏิบัติจริงให้เกิดประสบการณ์และสั่งสมเรื่อยๆ จนทำให้เราสามารถตอบโจทย์ปัญหาของตนเองได้ทุกสถานการณ์หลังจากกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงานและเจอกับปัญหา  สิ่งสำคัญที่จะทำให้เราผ่านวิกฤตแต่ละรอบได้นั้นคืออุดมการณ์และกัลนมิตรในกลุ่มเดียวกัน

เกษตรกรรม 1 ไร่ที่จะเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆ ในวันนี้จะทำให้หลายๆ ท่านได้ไอเดียและมีแนวทางปฏิบัติกันจริงๆ ขออ้างอิงถึงไร่อรหันต์ (โดยคุณปา ไชยปัญหา) อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งคุณปาได้กล่าวว่า "การทำการเกษตรสมัยใหม่ไม่จำเป็นต้องทำสิบไร่ ยี่สิบไร่ สามสิบไร่เหมือนเมื่อก่อน ทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับแนวคิด ทุกครั้งที่ไปสอนหรือบรรยายก็พยายามที่จะสื่อสารเสมอว่าจะทำอะไรก็ตามมันต้องเริ่มที่แนวคิด เราจะปลูกอะไรก็แล้วแต่ต้องมองระยะทางให้มันไกล อย่างเช่นผมมีเนื้อที่แค่ 1 ไร่แต่มีใช้ทั้งปี (พื้นที่ 40x40 เมตร) พยายามแบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน หรือ 4 งานแล้วจัดตรงกลางให้เป็นวงกลมไว้กักเก็บน้ำ เพื่อทำเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้ย่าฆ่าหย้า ไม่ใช้สารฆ่าแมลง ดังนั้นอะไรที่จะมาทดแทนทั้งเรื่องสารอาหารและอื่นๆ เราต้องศึกษาให้ถ่องแท้ โดยเฉพาะน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ เรามาเริ่มต้นกันดังนี้

พื้นที่ที่ 1 ปลูกสะเดาดำ 15 ต้น ฝรั่งแดงทับทิมสยาม 15 ต้น (สามารถตอนกิ่งได้ต้นละ 30 ต้น)
สะเดาดำ
ฝรั่งแดงทับทิมสยาม
 พื้นที่ที่ 2 ปลูกผักสลิดพันธ์ดก (ปลูกได้ 7 แถวระยะห่าง 50 ซม. สามารถเก็บดอกขายได้ตั้งแต่ เมษายนถึงตุลาคม หลังจากนั้นทำสาวต้นพันธุ์ขายได้)
ผักสลิดพันธ์ดก

พื้นที่ที่ 3 ปลูกพริกหลากพันธุ์ ไว้ขายพันธุ์เป็นกระถาง

พื้นที่ที่ 4 ปลูกไผ่หวานเพชรน้ำผึ้ง 10 กอ แซมด้วยชะอมไร้หนาม 5 ต้น (ขายกิ่งพันธุ์ 1 ต้นสามารถทำกิ่งพันธุ์ได้ 20 กิ่ง ปีละ 2 รอบ)
ไผ่หวานเพชรน้ำผึ้ง
ชะอมไร้หนาม
สิ่งสำคัญของการทำเกษตรต้องมี 3 การ คือ
  1. อุดมการณ์ (มีแนวคิด)
  2. วิชาการ
  3. ประสบการณ์ (ลงมือทำจริง)"


Cr: "ไร่ชญาทิพ"