“อุ้มบุญ” เทคโนโลยีการฝากท้องมะม่วง เร่งรัดให้ได้ผลมะม่วงรวดเร็วทันใจ

loading...

เป็นที่ทราบกันดีว่าในขณะนี้มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง  เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศมากที่สุด ถ้าชาวสวนมะม่วงสามารถผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองให้ได้คุณภาพดีและปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขตามที่ตลาดต้องการได้ อาทิ ผิวสวยไม่มีร่องรอยการทำลายของโรคแมลง และที่สำคัญจะต้องไม่มีสารเคมีตกค้างทุกชนิด ราคาขายผลผลิตมะม่วงจะได้ราคาสูงมาก มากกว่าผลไม้อีกหลายชนิด ดังนั้นการขยายพื้นที่ปลูกมะม่วงในปัจจุบันนี้เกือบทั้งหมดจะปลูกพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง เป็นหลัก สำหรับเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงสายพันธุ์อื่นอยู่แล้วไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ ขณะนี้มีเทคโนโลยีฝากท้องมะม่วงหรือที่ชาวสวนมักจะเรียกว่าวิธีการ “อุ้มบุญ” ซึ่งเป็นวิธีการขยายพันธุ์มะม่วงด้วยวิธีการเสียบยอด ที่เกษตรกรไม่ต้องตัดต้นแม่ทิ้งในช่วงปีแรก สามารถเก็บต้นแม่สายพันธุ์เดิมไว้ให้ผลผลิตขายได้ก่อน รอจนกว่ายอดพันธุ์ดี (ยอดพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง) ที่เสียบไว้โตพอที่จะให้ผลผลิตได้เต็มที่จึงจะตัดต้นแม่ทิ้งออกทั้งหมด


            คุณจตุพร พึ่งประดิษฐ์ บ้านเลขที่ 1/1 ต.วังทับไทร กิ่ง อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร พบปัญหามะม่วงกินดิบ (มะม่วงมัน) ที่ปลูกไว้ขายผลผลิตได้ราคาตกต่ำมากในช่วงปี พ.ศ. 2539-40 ขายผลผลิตจากสวนได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 3-5 บาทเท่านั้น จึงได้ตัดสินใจใช้เทคโนโลยีฝากท้องมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบนต้นมะม่วงพันธุ์เขียวเสวย, หนองแซง, ลิ้นงูเห่า ฯลฯ โดยซื้อยอดมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองราคายอดละ 1-2 บาท มาเสียบบนต้นมะม่วงมันดังกล่าว ผลปรากฏว่าหลังจากใช้วิธีการอุ้มบุญเมื่อยอดมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองติดดีและแตกยอดออกมาเจริญเติบโตเร็วมาก เนื่องจากต้นตอมะม่วงกินดิบเดิมมีอายุ 6-7 ปี มีลำต้นใหญ่และรากหาอาหารได้เก่ง หลังจากเสียบยอดไปได้เพียง 2 ปี เริ่มให้ผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองขายส่งตลาดได้และผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันได้เปลี่ยนยอดเป็น มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองทั้งหมด

            คุณจตุพรได้ให้รายละเอียดเคล็ดลับในการอุ้มบุญว่า ขณะที่ทำการเสียบยอดนั้นต้นมะม่วงพันธุ์เดิมจะต้องไม่มีการแตกใบอ่อน ถ้าพบมีการแตกใบอ่อนอยู่การเสียบยอดจะไม่ค่อยติด, ยอดพันธุ์ดีที่นำมาเสียบนั้นจะต้องเป็นยอดที่ไม่เป็นโรคและต้องเป็นยอดอวบอ้วนและมีตาเต่ง ตำแหน่งที่ทำการเสียบควรอยู่บนกิ่งหลัก ๆ ประมาณ 3-5 กิ่งต่อต้น หลังจากนำยอดเสียบแล้วการพันพลาสติกจะต้องพันจากล่างขึ้นบนเหมือนกับการมุงหลังคาและจะต้องใช้มือกดให้แน่น ๆ หลังจากพันพลาสติกเสร็จจะต้องเอาใบมะม่วง 1 ใบ มาปิดที่ยอดเสียบเพื่อป้องกันแดดส่องมายังตายอดมะม่วง (ถ้ายอดที่เสียบโดนแดดอาจทำให้ไหม้และยอดไม่ติด)

            คุณจตุพรยังได้บอกว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเสียบยอดแบบอุ้มบุญนั้นควรจะเป็นช่วงปลายฤดูฝน ไม่ควรเสียบในช่วงฤดูหนาว วิธีการสังเกตหลังจากเสียบยอดไปได้ 7 วัน ถ้ายอดยังเขียวอยู่แสดงว่ามีโอกาสติดสูงมาก

ชมคลิปวิธีการฝากท้องมะม่วง

Credit: http://2g.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J5305320/J5305320.html
https://www.youtube.com/watch?v=mrOTH7nU1dE