การตอนมะละกอให้ลูกเตี้ยติดดิน อธิบายละเอียด ภาพคมชัด ต้องดู

loading...
เลือกต้นมะละกอที่ให้ผลดก รสชาดหวาน เมื่อต้นสูงยากต่อการเก็บ ให้ตัดทิ้งเหนือพื้นดินประมา1-1.5เมตร ต้นที่ถูกตัดก็จะแตกกิ่งก้านใหม่หลายกิ่ง เมื่อได้ขนาดของกิ่งที่เหมาะสมก็เริ่มทำการตอนได้ จะให้ผลเร็วกว่าการปลูกด้วยเมล็ดมาก ที่สำคัญไม่กลายพันธุ์

ชมคลิป

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=BDgeEwg6gcw