ประหยัดสุดๆ!!! การทำอาหารปลา อาหารกบ อาหารไก่และเป็ด สดต้นทุน

loading...

อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่เพื่อการดำรงชีพ เป็นแหล่งพลังงาน การเจริญเติบโต และการสืบเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ สัตว์ก็เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ต้องการอาหารเพื่อการเจริญเติบโต แพร่ขยายพันธุ์ เพื่อให้ชีวิตคงอยู่ อาหารสัตว์จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการเลี้ยงสัตว์โดยเป็นปัจจัยพื้นฐานของการผลิต และการควบคุมต้นทุนการผลิต ถ้าอาหารสัตว์มีคุณภาพดีราคาต่ำ เกษตรกรจะได้รับผลผลิตสัตว์ดี มีกำไร การสร้างสูตรอาหารได้เองช่วยให้เกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่าย ใช้วัสดุในท้องถิ่น ได้อาหารราคาถูก มีโภชนาการดี สารอาหารครบถ้วน ทำให้สัตว์เจริญเติบโตดี มีสุขภาพสมบูรณ์ และได้ผลผลิตสูง

ส่วนผสม

 1. มูลวัวชนิดแห้ง 2 ส่วน
 2. รำอ่อน 2 ส่วน
 3. ข้าวเจ้าสุก 1 ส่วน
 4. อาหารป่นสำเร็จรูป ครึ่งส่วน
 5. ผักบุ้งจีนหั่นละเอียด 1 ส่วน
 6. ใบกระถิน ครึ่งส่วน
 7. กากถั่วเหลือง ครึ่งส่วน
 8. กากมะพร้าว ครึ่งส่วน
 9. ใบฟ้าทลายโจร 30 ใบ
 10. เครือบอระเพ็ดหั่นละเอียด (ยาวหนึ่งฟุต)
 11. จุลินทรีย์/ กากน้ำตาล

วัสดุ/ อุปกรณ์
 1. เครื่องบด
 2. ภาชนะสำหรับใส่ส่วนผสม
ขั้นตอน/วิธีทำ
 1. นำวัสดุทั้งหมดมาคลุกเคล้าผสมกัน
 2. ผสมน้ำจุลินทรีย์ 1 ช้อนโต๊ะ กับน้ำ 10 ลิตร
 3. คลุกส่วนผสมกับน้ำเข้าด้วยกันพอหมาดๆ
 4. นำไปบดในเครื่องบด แล้วนำไปผึ่งแดดจนแห้ง
 5. เก็บใส่ภาชนะที่เหมาะสม แล้วนำไปให้ปลา กบ ไก่ และเป็ดกิน

ตัวอย่างการทำอาหารไก่ 

ตัวอย่างการทำอาหารเป็ด


ตัวอย่างการทำอาหารปลา 

ตัวอย่างอาหารกบในธรรมชาติ  

สูตรอาหารสัตว์แบบลดต้นทุน 


ที่มา : ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านตามรอยธรรม จังหวัดอุบลราชธานี จ.ยโสธร ,
 "ไร่ชญาทิพ"