ปลูกผักบุ้งในตะกร้า ทำเองได้ง่าย ๆ ไว้กิน ไว้ขาย

loading...
การปลูกผักบุ้งในตะกร้า เมล็ดผักบุ้งสำหรับป้าแมว ไม่จำเป็นต้องแช่น้ำ ใช้ใยสังเคาระห์จากหมอนเก่า ตุ๊กตาเก่า หรือจะใช้เป็นสำลี มะพร้าวสับ โรยเป็นลงไป พอเริ่มมีใบจริง ก็เริ่มเอาออกโดนแดด

ปลูกผักบุ้งในตะกร้า 1/3

ปลูกผักบุ้งในตะกร้า 2/3

ปลูกผักบุ้งในตะกร้า 3/3

สรุปการปลูกผักบุ้งแบบใช้ปุ๋ยน้ำ และน้ำเปล่า และการใช้วัสดุปลูก กับไม่ใช้ หรือที่ใช้ตาข่าย การปลูกผักบุ้งโดยใช้ใยสังเคราะห์ และปุ๋ยน้ำ ปลูกแบบไฮโดรโปรนิกส์ จะงามกว่า ไม่ถึง 30 วัน ก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้ว ตะกร้าผักบุ้งที่ใช้ตาข่ายปูรองเมล็ดสังเกตที่รูตาข่ายจะเล็กเกินไป ทำให้รากเดินทะลุลงไปได้ไม่ดี ไม่มีสิ่งที่ทำให้รากได้ยึดเหนี่ยวเพื่อให้ลำต้นได้ตั่งต้น ทำให้ต้นที่ปลูกโดยใช้ตาข่ายไม่งามเท่าที่ควร ส่วนที่ปลูกแบบน้ำเปล่า ใบจะเหลือง ต้นจะแกนๆ ไม่สามารถนำไปบริโภคได้

ที่มา: pramaew ka