ก่อนซื้อเครื่องตัดหญ้า ต้องดูคริบนี้ก่อน

loading...
ชมคลิป

ก่อนที่จะซื้อเครื่องตัดหญ้า เราจะต้องรู้ก่อนว่า ผู้ที่จะไช้เป็นคนมีนิสัยอย่างไร ใจร้อนหรือว่าเป็นคนใจเย็น (เป็นธรรมดาที่คนใจเย็นจะได้เปรียบ) หญ้าที่จะเอาไปตัดเป็นแบบไหน หญ้าหนาแน่นมาก หรือว่าหญ้าเหนียวแข็ง หรือว่าต้องใช้แรงมาก .........ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นเครื่องสองจังหวะ จะไดพลัง ความแรงลุยได้รวดเร็ว แต่ก็ต้องแลกด้วย ความสิ้นเปลือง น้ำมันที่ต้องใช้มากกว่า และความทนทานก็ต้องด้อยกว่าเครื่องยนต์สี่จังหวะ เพราะว่าเครื่องยนต์สองจังหวะมันจะจุดระเบิดในห้องเผาไหม้ ทุกรอบที่เครื่องยนต์หมุน และในห้องเครื่องมันต้องใช้เป็นทางเดินของ เชื้อเพลิงเพื่อ เข้าไปยังห้องเผาไหม้ มันจึงมีขีดจำกัดในการหล่อลื่น เพราะไม่สามารถใช้น้ำมันเครื่องไปหล่อลื่นได้โดยตรง ต้องเอาผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง โดยอาสัย ละอองน้ำมัน ที่ติดไปกับเชื้อเพลิงนี้ หล่อลื่น ลูกสูบ แหวน ลูกปืนทุกตัว ก้านสูบ หรือพูดง่ายๆก็คือหล่อลื่นกลไกทุกส่วนของ ห้องเครื่องยนต์ แต่เครื่องยนต์สี่จัวหวะน้ำมันเครื่องสามารถ หล่ลื่นได้โดยตรง หล่อเลี้ยงได้อย่างเพียงพอ เครื่องยนต์สี่จังหวะจึงได้เปรียบในด้านความทนทาน และความประหยัด เครื่องแต่ละแบบก็จะมีอย่างถูก และอย่างแพง มันเป็นธรรมชาติที่ของแพงกว่าย่อมดีกว่า ......ธรรมชาติของเครื่องยนต์ ถ้าใช้น้ำมันหล่อลื่นที่คุณภาพดีกว่าก็ต้องทนทานกว่า ถ้าใช้รอบเครื่องยนต์ที่ต่ำกว่าเครื่องก็ต้องทนกว่า ถ้าเราซื้อเครื่องที่ราคาถูกมาใช้ เราก็สามารถยืดอายุได้ถ้าเราใช้เป็น ........ทีนี้ก็ตัดสินใจเอาเองว่าจะซื้อเครื่องไหนดี...........

ที่มา: Narin Sroymano