ขี้เหล็ก สมุนไพรกำจัดแมลง

loading...


โรคหรือแมลงเป้าหมาย
ด้วงถั่วเขียว ป้องกันและกำจัดแมลงในโรงเก็บ
ลักษณะการควบคุม
สามารถป้องกันและกำจัดแมลง ในโรงเก็บได้จำพวกแมลงปีกแข็ง ด้วงต่างๆ
วิธีการใช้
นำใบอ่อน 1 ขีด บดให้ละเอียดแล้ว คลุกเมล็ดถั่วเขียวจำนวน 1 กิโลกรัม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรกำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

Credit: page ปลูกก่อน-เกษียณก่อน