ความรู้เรื่อง ระบบน้ำหยด ที่สมบูรณ์ที่สุดรวมถึงการเลือกใช้ปั้มน้ำที่เหมาะสม

loading...
ระบบน้ำหยด ที่สมบูรณ์ที่สุดรวมถึงการเลือกใช้ปั้มน้ำที่เหมาะสม
การวางระบบน้ำก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเกษตรกรแต่ละรายเพราะพื้นที่แต่ละแปลงก็มีความต่างทั้ง ขนาด สั้น ยาว ลึก ใกล้ ไกล รวมถึงการคัดเลือกใช้งานปั้มสูบน้ำให้ได้ขนาด
ขอบคุณข้อมูล:กรมวิชาการเกษตร ที่นำผลงานดีๆสู่ชาวเกษตรกรครับ


Cr: https://www.youtube.com/watch?v=UsHJqnR8EU0