ไซโตไคนิน ฮอร์โมนที่พืชต้องการ

loading...
เร่งราก เสริมลำต้นแผ่กิ่งใบสาขาเร่งการออกดอก ติดผลจากศูนย์ศึกษาเกาตรทฤษฎีใหมใ่ บ้านตระกูลซ .
ชมคลิป