กำจัดหอยเชอร์รี่ ครั้งเดียวจบ ด้วยแกลบ | เกษตรกรชาวบ้าน

loading...
เหมือนหอยโข่ง ออกไข่ทุก 4 - 7 วัน ครั้งละ 400 - 2,000 ฟอง 7 - 10 วันเป็นตัว ออกจากไข่ 1 วันกินต้นข้าวได้ จะเริ่มกันต้นข้าวได้ตั้งแต่เริ่มปลูกจนต้นข้าวอายุได้ 30 วัน สามารถกินได้ตลอด 24 ชั่วโมง หอยเชอรี่อายุ 10 วันขึ้นไป กินต้นข้าวได้ 20 - 25 ต้น ต่อตัวต่อวัน อายุ 3 เดือนผสมพันธุ์ ตัวที่ได้รับการผสมพันธุ์จะออกไข่เป็นทั้งตัวผู้และตัวเมีย ส่วนตัวที่ไม่ได้ผสมพันธุ์จะออกไข่เป็นตัวเมีย เพราะฉะนั้น จึงไม่ง้อการผสมพันธุ์ ทำให้หอยเชอรี่ขยายได้อย่างรวดเร็วมาก

ชมคลิป