เกษตรกรชาวบ้าน | ปราบหญ้า ในนาข้าว อย่างไรดีนะ

loading...
หญ้า ถือเป็นวัชพืชที่สำคัญที่ทำให้ชาวนาปวดหัว ในการหากรรมวิธีต่าง ๆ มากำจัด หากในนาข้าวมีหญ้ามากจะทำให้เกิดการแย่งอาหารกัน ทำให้การเจริญเติบโตของข้าวไม่ดีเท่าที่ควร วิธีนี้เป็นเพียงหนึ่งในหลาย ๆ วิธี เท่านั้น นำเสนอเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้สนใจได้นำไปปฏิบัติดู ..

ชมคลิป