วิธีทำจุลินทรีย์จาวปลวก แบบแห้ง

loading...
จุลินทรีย์จาวปลวกเอาใส่นาข้าว รดผัก ผลไม้ ผสมน้ำให้ไก่กิน ก็ได้ผลดี ใช้อัตราส่วนประมาณ 1 ลิตร /น้ำ 10 ลิตรใช้ฉีดพ่นเพื่อย่อยสลายเศษวัชพืช(หมักทำปุ๋ยหมัก) หรือย่อยสลายตอซังข้าวก่อนทำการไถประมาณ 7 วัน หลังจากนั้นไถกลบ และหากจะนำไปรดโคนต้นเพื่อบำรุงพืชผลอื่นๆก็ได้เช่นกัน

ชมคลิป