Feat

Carousel

น้ำและการให้น้ำ

9:56 PM
น้ำเป็นปัจจัยหลักสำหรับการเพาะปลูกพืช ภายใต้สภาพการปลูกพืชที่มีน้ำเพียงพอ ธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์ สภาพฟ้าอากาศเหมาะสมแล้วพืชสามารถสังเคราะห์แส...Read More

ข่าเหลือง พืชเศรษฐกิจดูแลง่าย น่าลงทุนในช่วงหน้าฝน

9:35 PM
ข่าเหลือง พืชสมุนไพรที่ปลูกและดูแลง่าย มีสรรพคุณขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ขับเสมหะ อีกทั้งยังเป็นส่วนประกอบหนึ่งของเมนูอาหารไทยแทบทุกภาค นอ...Read More

การปลูกตะไคร้..เงินแสน.!!

9:23 PM
ตะไคร้ เป็น พืชพื้นบ้านที่มีประโยชน์หลายอย่าง ได้ทั้งทำอาหาร เครื่องดื่มเป็นยารักษาโรค และไล่แมลง  ตะไคร้ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  ปัจจุบันต...Read More

Videos

Column Left

Column Right

Gallery